Jak stworzyć idealny zespół?

Stworzenie zespołu jest ogromnym wyzwaniem. Nawet jeśli uda się pozyskać odpowiednich specjalistów, to trzeba zbudować z nich jeszcze prawdziwy team. Na szczęście istnieją pewne wskazówki i narzędzia, które umożliwiają przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny zakończony sukcesem. Można wykorzystać szkolenia w celu przygotowania pracowników do projektu oraz wybrać system do zarządzania projektamihttp://jirasolutions.pl/jak-zbudowac-zespol-do-pracy/ – który ułatwi pracę. Oto kilka pomysłów, które może wykorzystać lider podczas tworzenia zespołu idealnego.

1. Jasne cele i podział obowiązków

Budując zespół trzeba przede wszystkim wiedzieć po co się go tworzy, mieć konkretny cel, do którego się dąży. Następnie tak samo klarowne cele powinno się przedstawić członkom zespołu. To bardzo istotne, by zespół wiedział do czego dąży i co chce osiągnąć. Inaczej brak mu będzie motywacji do działania. Ponadto wyznaczając cel powinno się także odpowiednio rozdzielić obowiązki. Projekt nie powinien funkcjonować w chaosie. Warto wykorzystać w tym celu system do zarządzania projektami. Dzięki temu można na bieżąco śledzić postępy i kontrolować kluczowe terminy.

2. Prawdziwe przywództwo

Przywódca w zespole powinien mieć ugruntowaną pozycję, być darzony szacunkiem. Jednakże nie jest to jednoznaczne z byciem tyranem, który wywiera zbędny nacisk na grupę. Pracując w takiej atmosferze pracownik czuje się zagrożony i niepewny. Często też hamuje się z przedstawianiem swoich pomysłów czy kompetencji. Prawdziwy lider-przywódca powinien być godny zaufania. Każdy pomysł, pytanie i wątpliwość powinien traktować poważnie i wziąć je pod uwagę. Często takie luźne przemyślenia niosą niesamowitą wartość dla projektu. Nie wolno ich zatem lekceważyć.

3. Bądź wsparciem

Oprócz pilnowania terminów, rozdzielania obowiązku i całej pracy merytorycznej, lider posiada także kilka inny obowiązków. Pomimo że mają zupełnie inny charakter, są one tak samo ważne i kluczowe dla projektu. Dobry przywódca powinien potrafić rozwiązać konflikty w zespole i zapewniać konstruktywny dialog. Podejście do takich sytuacji powinno być obiektywne i pozbawione zabarwienia emocjonalnego. To zdecydowanie ułatwia mediacje. Jednakże trochę empatii i zrozumienia zdecydowanie się przyda. Wspomniany wcześniej dialog nie powinien dotyczyć tylko problematycznych sytuacji. Lider powinien dążyć także do umożliwienia wymiany myśli i pomysłów oraz zachęcać członków zespołu do przekazywania sobie wiedzy i dzielenia doświadczeniem. W końcu na tym polega siła zespołu – razem można więcej.

4. Wybierz system do zarządzania projektami

Jak wspomniano we wstępie realizacja projektu nie może odbyć się bez udziału ludzi zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz odpowiednich narzędzi. Przywódca odpowiedzialny jest także za zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Chodzi tu nie tylko odpowiednią wiedzę, materiały, dane czy przybory, ale przede wszystkim o rozwiązania informatyczne dostosowane do projektu. Odpowiedni system do zarządzania projektami może znaczenie usprawnić pracę. Zastąpi on zwyczajny kalendarz oraz arkusz kalkulacyjny, dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu będą mieć taki sam dostęp do informacji, danych, zbliżających się terminów itp. System ułatwi też komunikację odciążając i tak ciągle oblężone telefony oraz skrzynki mailowe.

Podsumowując, stworzenie idealnego zespołu jest wyzwaniem. Jednak nie jest to rzecz niewykonalna czy niemożliwa do zrealizowania w rozsądnym czasie. Po prostu lider zabierając się za to zadanie powinien się odpowiednio przygotować, a wtedy wiele aspektów stanie się prostszych do wykonania.